Prayaas India » Lifetime Member
Sl no. Name Branch Or Company Batch Contact
1 Abhishek Sharma Mechanical 2k9 abhishekacharya026@gmail.com
2 Chandrajit jee Mechanical 2k5-9 9473199283
3 Surendra Singh Chadda      
4 Pankaj kumar Electrical 87-91 02267848338
5 Mithilesh Kumar Singh Mining 2k  
6 Shani Ranjan Mechanical 2k4-2k8 9470983364
7 Sunil Kumar Mining 2k6-2k9 9430136868
8 Sanjay Kumar Mining 96-2k 9775375602
9 Chitranjan Choudhary Mechanical   9470194856
10 Pranav Kumar     9434776220
11 Sashi Kant Singh Mechanical 2k7-11 9234417858
12 Ravi Kumar Mechanical 2k4-2k8 09434776883
13 Sunil Kumar Keshri Sail Chasnala    
14 Abhishek anand civil 2k4-2k8 9997714854
15 Amit Kumar Gupta Civil 2k4-2k8 09434776986
16 Simi Goswami Mechanical 2k7-2k11
17 Akansha Chemical 2k7-2k11
18 Deepak Kumar Production 2k10-14 9798172855
19 V.V. Prasad Tata Steel Group
20 J. Tiwari Cmpdi
21 Neil Pundit Ret. Scientist Nasa
22 Bijay Modi Bccl
23 Deepak Kumar Sail Chasnala
24 Ashesh Kumar Gupta Sail Bokaro
25 Amit Kumar Rajak Sail Bokaro
26 Mithilesh Kr Singh Sail Chasnala
27 Ansari Sir BITT Baliyapur
28 Ashwini Kumar Singh Metal 2k10-14
29 Sourabh Chaterjee Metal 2k10-14
30 Kumar Pranjal Metal 2k10-14
31 Vibha Rani TCS 2k8-2k12
32 Ghanshyam Kumar Ece 2k10-14
33 Rishikesh Kumar Chemical 2k10-14
34 Reetu Bhagat CSE 2k7-11
35 Amrinder Singh Metal 2k10-14
36 Kaushal Kishore Metal 2k10-14
37 Ravi Kumar Ongc Mumbai 1983-1987
38 Deep Sharma IBM 2k4-2k8 9836068999
39 Prakash Kr Gupta DVC 2K8-2K12
40 Amit Kr Takur DVC 2k8-2k12
41 Binod Kr. Dubey Electrical 1985-89