Prayaas India » Volunteers » 2k8 Batch
S.NO. NAME BRANCH CONTACT NO.   S.NO. NAME BRANCH CONTACT NO.
1. SHAMBHU SHARAN SHARMA MECH 8102132340   20 ARCHANA KUMARI I T  
2 PINTU KR. MAHTO MECH 9631570110   21 RENU KUMARI I T  
3 ABHAY KUMAR MECH 9204494809   22 PRERNA KUMARI I T  
4 MANISH TIRKEY MECH 9431552603   23 PRERNA I T  
5 PRAKASH KR. PRUSHOTTAM MECH     24 DEEPSHIKHA I T  
6 SUBASH PRASAD RAI CIVIL 9905832440   25 RAKSHA ARYA I T  
7 PRITAM SINGH CIVIL 9534140918   26 SATISH BHAGAT I T 9931149165
8 ANGAD KUMAR CIVIL 9430717955   27 KUMARI RAJNI COMP. SC.  
9 SHAKTI KUMAR CIVIL 9661960643   28 SNEHA KUMARI COMP. SC.  
10 NAVODIT KUMAR CIVIL     29 SWATI SUMAN COMP. SC.  
11 NEHA KUMARI CIVIL     30 JUHI KUMARI COMP. SC.  
12 RAHUL SAGAR CIVIL 9507493840   31 SEEMA KUMARI COMP. SC.  
13 DILIP KUMAR CIVIL     32 RAJDEEP KUMAR PRODUCTION  
14 SUSHANT KUMAR SAW CIVIL     33 MANROJAN PRODUCTION  
15 RAVI CHOUDHARY ECE 9570148307   34 PRIYENDU RAGHAV MISHRA PRODUCTION  
16 VIVEK KUMAR ECE 7250848099   35 PRIYANKA PRODUCTION  
17 BHAIYA RAUNAK LAL KAPOOR ECE 7418945705   36 SUMAN PRIYE EE  
18 SITARAM RAJAK * ECE 9771800524   37 PRIYANKA AGARWAL CHEMICAL  
19 AMARJEET KUMAR ECE 9279358658   38 VISHAL ALOK CHEMICAL 09022721491