Call

+91 9801 043 605

Our Alumni

Batch

NAME BRANCH
Shambhu Sharan Sharma Mechanical
Pintu Kumar Mahto Mechanical
Abhay Kumar Mechanical
Manish Tirkey Mechanical
Prakash Kr. Prishottam Mechanical
Shubhas Prasad Rai Civil
Pritam Singh Civil
Angad Kumar Civil
Shakti Kumar Civil
Navodit Kumar Civil
Neha Kumari Civil
Rahul Sagar Civil
Dilip Kumar Civil
Sushant Kumar Saw Civil
Rajdeep Kumar Production
ManRojan Production
Priyendu Raghav Mishra Production
Priyanka Production
Amarjeet Kumar ECE
Ravi chaudhary ECE
Vivek kumar ECE
Raunak Lal Kapoor ECE
Sitaram Rajak ECE
Suman Priye Electrical
Archana Kumari IT
Renu Kumari IT
Prerna Kumari IT
Deepshikha IT
Raksha Arya IT
Satish Bhagat IT
Kumari Rajni CSE
Sneha Kumari CSE
Swati Suman CSE
Juhi Kumari CSE
Seema Kumari CSE
Priyanka Agarwal Chemical
Vishal Alok Chemical