Call

+91 9801 043 605

Our Alumnis

Batch

NAME BRANCH
Sawan Kumar Gupta Civil
Santosh Kumar Civil
Sanjay Mehta Civil
Shrawan Kumar Civil
Pankaj Singhania Chemical
Prem Anand Chemical
Shubham Kashyap Chemical
Sumit Kumar Chemical
Lalan Mahto Chemical
Ashwini Kumar Chemical
Avinash Kumar Chemical
Vivek Kumar Mechanical
Taufik Ansari Mechanical
Shakil Ahmad Mechanical
Balya Soren Electrical
Prasanjit Singh Electrical
Kundan Kumar Electrical
Mukesh Kumar Electrical
Satish Kumar Electrical
Rahul Kumar Mining
Premanshu Gupta Mining
Ankit Kumar Mining
Rakesh Manjhi Metallurgical Engineering
Sagar Mahto Metallurgical Engineering
Sanjeet Barnwal Metallurgical Engineering
Aman Kumar ECE
Rohan Kumar ECE
Rajiv Kumar ECE
Lakhan Munda Production